Als uw kind moeite heeft met lezen en spellen, lijkt logopedie misschien niet het voor de hand liggende antwoord. Veel mensen denken dat logopedisten alleen werken met mensen die moeite hebben met het maken van bepaalde geluiden (articulatie) of met stotteren of lispen.

 

Met logopedie behandelen die spraakproblemen wel. Maar ze helpen ook kinderen met andere soorten problemen met gesproken en geschreven taal, zoals

Hoe logopedie werkt

Logopedistenzoeken uit wat voor soort taalprobleem een ​​student heeft. Ze bepalen wat de oorzaak is en beslissen over de beste behandeling. Logopedisten kunnen kinderen helpen vaardigheden op te bouwen door een-op-een met hen te werken, in kleine groepen of in de klas.

 

Logopedisten kunnen helpen bij:

 

Articulatieproblemen: niet duidelijk spreken en fouten maken in geluiden.

Vloeiendheidsproblemen: problemen met de spraakstroom, zoals stotteren.

Resonantie of stemproblemen: problemen met stemhoogte, volume en kwaliteit.

Orale voedingsproblemen: problemen met eten, slikken en kwijlen.

 

Logopedistenkunnen helpen bij de behandeling van:

 

Problemen met het begrijpen (ontvangen) van taal.

problemen met het spreken (uitdrukken) van taal.

Pragmatische taalproblemen: problemen met het gebruik van taal op sociaal geschikte manieren.